Portfolio > Installation

Now, detail
Now, detail
Mirror and adhesive vinyl
2012